Logo
Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Slovemski kongres o vodah

O KONGRESU

Voda je osnovni element potreben za obstoj živega sveta. Razpoložljivost, prisotnost in kakovost voda imajo odločilen vpliv na družbeno-gospodarski razvoj. Tudi v Sloveniji sledimo globalnim trendom širjenja urbanih območij, migracij, povečevanja potencialnih onesnaževanj, pretirani energetski rabi in izkoriščanju naravnih dobrin. Skupaj z dinamičnimi vremenskimi dogodki vse to vpliva na naše naravne vodne vire in jih ogroža. Vode v vseh svojih pojavnih oblikah so naša skupna, javna dobrina. Pri gospodarjenju in upravljanju z njimi je potrebno uskladiti nasprotujoče si interese vseh vpletenih deležnikov, predvsem pa moramo upoštevati zakonitosti celotnega hidrološkega cikla, ekološke lastnosti vodnega prostora, obstoječ družbeni in gospodarski standard, razvojno varstvene cilje, ki smo si jih začrtali ter slediti znanju in naprednim tehnološkim rešitvam. Na Drugem slovenskem kongresu o vodah bomo izpostavili pomen vodnih ekosistemov, pretehtali uspešnosti in pomanjkljivosti našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, ustreznost in kakovost tehničnih rešitev, načine trajnostne rabe voda ter našo odpornost pred nevarnostmi, povezanimi z vodo.

Da bomo lahko krili stroške dvodnevnega najema prostorov, priprave in tiska zbornika ter okrepčitev in osvežitev, vas prosimo za plačilo kotizacije. Podrobnejša navodila za prijavo so na elektronski prijavnici.

Zgibanka

Prireditve

DATUM IN KRAJ

19.-20. april 2017
Terme Olimia (Hotel Sotelia, Zdraviliška cesta 24), Podčetrtek

KONTAKTI

Tone Prešeren, Društvo vodarjev Slovenije (DVS)
info@kongresvode2017.si

ORGANIZATORJI

Kongres organiziramo Društvo vodarjev Slovenije (DVS), Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (SLOCOLD), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO), Slovensko društvo za hidravlične raziskave (DHR), Društvo biologov Slovenije (DBS), Zveza geografov Slovenije (ZGS), Slovensko geotehniško društvo (SloGeD), Slovensko sociološko društvo (SSD), Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO), Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Inženirska zbornica Slovenije (IZS), RS MOP - Direkcija RS za vode (DRSV) in Slovenski nacionalni odbor programa IHP UNESCO.

Več >>
GLAVNI PODPORNIKI

Kongres podpirajo Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Hidrotehnik d.d. in Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.

Več >>


OSTALI PODPORNIKI

Kongres podpirajo tudi VO-KA d.o.o., Hidroinženiring d.o.o., IBE d.d., Rejda, okoljske rešitve d.o.o., Tematski center za vode d.o.o., Pivovarna Laško Union d.o.o. in VitaJuwel - Živi kristal.