Logo
Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Slovenski kongres o vodah

TEME - PREDAVANJA

Na kongresu smo obravnavali štiri tematske sklope. V vsakem sklopu so vabljena predavanja in kratke predstavitve prispevkov, ki so vključeni v tiskani zbornik.

  • varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda;
  • upravljanje z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru;
  • raba voda in vodni ekosistemi;
  • vode in participacija javnosti pri odločanju.

Več >>

ZBORNIK

Zbornik je pripravljen v okviru kongresa. Vsebuje vabljena predavanja in prispevke, ki so bili predstavljeni na kongresu. V digitalni različici je na voljo v celoti ali po poglavjih.

Zbornik

1. Predgovor, kazalo, aktualne teme in pogledi
2. Sklop 1: Varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda
3. Sklop 2: Upravljanja z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru
4. Sklop 3: Raba voda in vodni ekosistemi
5. Sklop 4: Vode in participacija javnosti pri odločanju