Logo
Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Slovemski kongres o vodah

TEMATSKI SKLOPI

Na kongresu obravnavamo štiri tematske sklope:

  • varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda;
  • upravljanje z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru;
  • raba voda in vodni ekosistemi;
  • vode in participacija javnosti pri odločanju.

Več >>

DATUMI

19. - 20. 4. 2017 Dogodek v Podčetrtku

PROGRAM

Sreda, 19. april 2017
Od Do
08:00 09:00 Prijava udeležencev
09:00 09:30 Otvoritev kongresa
09:30 10:50 Vabljena predavanja:
09:30 10:50 Matjaž Mikoš: OD PITNE VODE DO ŠKODLJIVEGA DELOVANJA VODÁ
10:10 10:30 Tomaž Prohinar: UPRAVNE IN STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU UPRAVLJANJA VODA - STANJE IN PERSPEKTIVE
10:30 10:50 Andrej Širca: SLOVENSKE VELIKE PREGRADE: STANJE, PERSPEKTIVE IN OVIRE
10:50 11:20 Odmor
11:20 12:00 Vabljena predavanja:
11:20 11:40 Mihael Brenčič: PODZEMNE VODE – MED NARAVOSLOVJEM, TEHNIKO, DRUŽBENIM IN POLITIČNIM
11:40 12:00 Lidija Globevnik: VODNI VIRI, VODNA INFRASTRUKTURA IN RAZUMEVANJE CELOVITEGA UPRAVLJANJA Z VODAMI
12:00 13:00 Okrogla miza z razpravo
13:00 14:00 Kosilo
14:00 15:30 Tema 1: Varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda
15:30 16:00 Odmor
16:00 17:30 Tema 2: Upravljanja z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru
17:30 18:30 Svečano plenarno zasedanje "Voda povezuje": Slavnostni nagovor ob 70-letnici vodarstva s predstavitvijo Vodnega detektiva, otvoritev razstave
18:30 19:30 Ogled razstave Vodni detektiv, modelov toka vode in fotografij o vodi UNESCO ASP šol
19:30 23:00 Družabni večer s pogostitvijo
Četrtek, 20. april 2017
Od Do
09:00 10:40 Vabljena predavanja:
09:00 09:20 Andrej Vizjak: VEČNAMENSKI PROJEKT NA SPODNJI SAVI KOT ELEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
09:20 09:40 Mihael J. Toman: VODNI EKOSISTEMI V SODOBNIH DRUŽBENIH DISKURZIH
09:40 10:00 Maja Simoneti: VLOGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA PRI ZAGOTAVLJANJU ODPORNOSTI NA POPLAVE
10:00 10:20 Pavel Gantar: VODNI SVETOVI: NOVEJŠI PRISTOPI K DRUŽBENEMU RAZISKOVANJU VODA IN VODNEGA OKOLJA
10:20 10:40 Razprava
10:40 11:00 Odmor
11:00 13:00 Tema 3: Raba voda in vodni ekosistemi
13:00 14:00 Kosilo
14:00 15:30 Tema 4: Vode in sodelovanje javnosti pri odločanju
15:30 16:00 Odmor
16:00 16:30 Pregled ključnih ugotovitev in sporočil predavanj ter prispevkov
16:30 17:30 Skupno zasedanje: izjave društev organizatorjev in oblikovanje zaključkov kongresa
17:30 18:00 Zaključna prireditev in predlog sporočila kongresa