Logo
Logo
Slovenski kongres o vodah

TEME - PREDAVANJA

Na kongresu smo obravnavali štiri tematske sklope. V vsakem sklopu so vabljena predavanja in kratke predstavitve prispevkov, ki so vključeni v tiskani zbornik.

  • varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda;
  • upravljanje z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru;
  • raba voda in vodni ekosistemi;
  • vode in participacija javnosti pri odločanju.

Več >>

ZBORNIK

Zbornik je pripravljen v okviru kongresa. Vsebuje vabljena predavanja in prispevke, ki so bili predstavljeni na kongresu. V digitalni različici je na voljo v celoti ali po poglavjih.

Zbornik

1. Predgovor, kazalo, aktualne teme in pogledi
2. Sklop 1: Varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda
3. Sklop 2: Upravljanja z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru
4. Sklop 3: Raba voda in vodni ekosistemi
5. Sklop 4: Vode in participacija javnosti pri odločanju

DOGODKI IN PRIREDITVE

VODNI DETEKTIV

Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO) v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) že 20 let organizira nacionalni likovno–literarni in raziskovalni natečaj VODNI DETEKTIV, katerega namen je doseči večje poznavanje vodne tematike med osnovnošolsko mladino. Na kongresu bomo praznovali 20 let natečaja in predstavili 20 tem, ki so jih Vodni detektivi obdelali v času, ko poteka ta projekt. Ob tej slovesnosti bo izdana tudi brošura, ki bo pripravljena ne le kot zbirka idej za raziskovanje, pač pa tudi kot priročnik za učitelje.

UNESCO ŠOLE

UNESCO ASP šole izvajajo projekte, s katerimi otroke dodatno pripravljajo na učinkovito spopadanje z izzivi v svetu. Metode, ki jih razvijajo, testirajo in izvajajo za ta namen, se dokumentirajo in s tem nudijo primer dobre prakse drugim šolam. UNESCO šole so na Drugi kongres o vodah povabljene k sodelovanju z literarnimi, likovnimi, fotografskimi in drugimi umetniško predstavitvenimi izdelki ter produkcijami na temo vode. Posredovanje izkušenj delovanja UNESCO ASP vsem udeležencem kongresa bo dragocen vir navdiha za krepitev kulture miru in nenasilja, strpnosti, sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev našega skupnega dobrega - voda.

MODEL TOKA PODZEMNE VODE

V Sloveniji so podzemne vode glavni vodni vir za oskrbo s pitno vodo. Za razumevanje razmer v vodonosnih plasteh Ljubljanskega polja, kjer se zadržuje podzemna voda, je bil izdelan fizični model toka in črpanja podzemne vode. Model prikazuje osnovne fizikalne pojave v geoloških plasteh, povezavo med površinsko in podzemno vodo, vpliv črpanja in vpliv onesnaženj na kakovost podzemne vode. Model si lahko ogledate v video zapisu. Na Drugem kongresu o vodah pa bo model predstavljen tudi v živo.